Organizační řád

 


O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D T E N I S O V É Š K O L Y 


- platby během roku jsou vždy 2, letní a zimní sezóna, a platí se vždy dopředu na celé období, z kurzovného není možné odečítat nepřítomnost na tréninku dopředu ani zpětně, jelikož hodina je vždy rozpočítána na objednaný počet dětí na kurtě
- kurzovné prosíme uhradit vždy ve stanoveném termínu, léto do 30.4., zima do 30.10., platbu sourozenců je možné po dohodě rozložit
- během oficiálních prázdnin a státních svátků tréninky neprobíhají
- nárok na náhradní trénink je pouze v případě včas omluvené absence den předem, aby trenér stihl volné místo obsadit náhradníkem. Náhrad je možné využít v nabízeném termínu nebo v hodině kondiční přípravy ( zima sokolovna pondělí 17h a pátek od 16h)
- předem děkujeme za omluvenky formou sms, na které nebudeme již odpovídat z časových důvodů, jen bude-li potřeba odpovědět na dotazy.
Dále prosíme, ohledně organizačních věcí volat v dopoledních hodinách.
- náhradu mohou využívat i sourozenci vzájemně za sebe
- neomluvená nepřítomnost nebo nevyužití náhradních hodin v daném termínu, trénink.hodina propadá a ani není možné dále odsouvat na další období 
- kurzovné zahrnuje trenérské služby, pronájem kurtu/haly/tělocvičny, míče a další pomůcky
- při nepřízni počasí (trvalý déšť, mráz, celodenní nezpůsobilost) budou tréninky nahrazeny podle možnosti, buď pohybovou průpravou v sokolovně nebo odkladem na jiný termín. Trenér včas určí a obeznámí rodiče. Při nevyužití této náhrady, nepřítomnost dále nahrazována nebude.
- v případě dešťových přehánět trénink probíhá, doba přerušení může být využita tenisové teorii
- za dítě má trenér odpovědnost pouze během tréninkové/kondiční lekce
- trampolína,dětské hřiště a prostory areálu jsou pouze na vlastní nebezpečí
- TŠ je pojištěna, i tak doporučujeme pro děti úrazové pojištění
- hráči by se měli na tréninky dostavit včas, vetší děti nejlépe 5min před a tento čas využít k protažení a rozběhání
- hráči by měli mít vždy sportovní obuv určenou na tenis, do haly a tělocvičny vždy řádně vyčištěnou
- hráči jsou povinni udržovat kázeň a pokyny trenérů a v žádném případě nesmí úmyslně ničit pomůcky TŠ
- po ukončení tréninku vždy sesbírat všechny míče a uklidit po sobě kurt 
- doporučujeme rodičům průběžně sledovat web tenisové školy, veškeré důležité organizační věci není možné všem sdělovat a zároveň tím zdržovat trénink. 
- jakékoliv dotazy též zodpovíme na adrese

kptenis@volny.cz 
                                                                                                                                              DĚKUJEME!