ŠKOLIČKA MINITENISU pro děti od 4-5 až 7 let

 

MINITENIS umožňuje dětem seznámit se s tenisem v brzkém věku s použitím speciálních odlehčených míčů a množstvím různých pomůcek k rozvoji všestrannosti.

Trénink v  naší tenisové škole probíhá především formou hry. Tréninková jednotka se skládá z přivítání, zahřátí a protažení, cvičení na koordinaci bez rakety i s raketou, cvičení úderů, tenisové hry a závěrečné pohybové hry. Díky nácviku různých koordinačních cvičení se děti učí všestrannosti, variační schopnosti a kreativitě.

Cílem minitenisu je umožnit dětem hrát zjednodušenou hru, při níž se automaticky  učí základům  tenisových dovedností, aby byly samy děti aktivní a byly schopny provádět cvičení a úkoly. Tréninkové hodiny také přispívají k socializaci dětí, navazují kamarádství, učí se soutěžit, pomáhat si a být samostatní.

V sedmi letech, kdy mají postupně zvládnuté základy tenisový úderů spojené s kontrolou míče, jsou připraveny na seznámení s opravdovým tenisem.

 

TENISOVÉ TRÉNINKY  ŠKOLIČKY MINITENISU

 

PONDĚLÍ   -    PÁTEK    13 -14h, 16-17h