06_kemp_1

TENISOVÁ ŠKOLA působící na dvorcích SOKOLA ČIMICE,
ul. Na Průhonu PRAHA 8

 

 NABÍZÍ VÝUKU DĚTEM VŠECH VĚKOVÝCH KATEGORIÍ

 

 

TENISOVÁ TRÉNINKOVÁ PŘÍPRAVA  probíhá skupinovou nebo individuální fornou v jakémkoliv věku. Jednotlivé tréninky jsou zaměřené na rozvoj pohybových schopností, nácvikům  techniky na základě správně volených koordinačních cvičení s následným zdokonalováním v soutěžních podmínkách. V hlubším zájmu je možné zařazení do programu závodního tenisu. Tréninky probíhají od pondělí do pátku od 13 do 19h.

 

ŠKOLIČKA MINITENISU -  tenis pro děti od 4 do 7let, je zaměřena na rozvoj pohybových schopností a dovedností, ale také na prožitek dětí, radost z pohybu a přátelskou atmosféru, ve které se děti pestrými všestrannými cvičeními učí prvním tenisovým krůčkům formou hry. Tréninky minitenisu probíhají pondělí až pátek vždy od 16 - 17h.

 

HLAVNÍM CÍLEM TŠ je individuální přístup ke každému hráči, naučit děti nejen dovednostem techniky, taktiky, ale i  vedením k rozvoji osobnosti na základě fair play a správné životosprávy. Vytvořit u dětí vztah k tenisu, jako celoživotní aktivitě přispívající ke zdravému životnímu stylu.

 


ZÁVODNÍ TENIS...Ve všech věkových kategoriích se naše družstva účastní soutěží Českého tenisového svazu.

 

KEMPY...Během prázdnin pořádáme příměstské a pobytové kempy, pro závodní i rekreační hráče. Zde  mají děti  možnost zlepšovat tenisové dovednosti, ale také navazovat nové kamarádské vztahy, utužovat známé a v neposlední řadě věnovat se jiným sportům a společenským aktivitám.

 

TURNAJE...Každoročně jsou pro všechny děti pořádány klubové turnaje, registrovaní hráči mají možnost účasti turnajů pořádaných v rámci ČTS.

 

TENISOVOU VÝUKU nabízíme též  DOSPĚLÝM formou individuálních hodin.


TRENÉRSKÉ VEDENÍ....Tréninky jsou vedeny zkušenými trenéry I., II. a III. třídy s několikaletou trenérskou i soutěžní praxí a odborným vzděláním  Českého tenisového svazu.

 

V areálu je menším dětem k dispozici dětské hřiště, starším trampolína, pingpongový stůl, koš na basketbal a víceúčelová plocha k dalším aktivitám.